A13 Metalurjik

Metalurjik Mikroskop, örneklerin içinden ışığın geçmesine izin vermeyecek şekilde yüksek büyütmede (metaller gibi) görüntülemek için endüstriyel ortamlarda özel olarak kullanılan bir bileşik mikroskoptur. Işığı iletmiş ve yansıtmış olabilir veya sadece ışığı yansıtmış olabilir. Yansıyan ışık, objektif merceğinden aşağı doğru parlar. Metalurjik ters mikroskoplar, ışığın içinden geçmesine izin vermeyen ve dik bir metalurjik mikroskop altına yerleştirilemeyecek kadar büyük olan metal veya katı nesneleri görüntülemek için kullanılır. Metalurjik mikroskoplar, özel numunenin görünümünü elde etmek için karanlık alan, faz kontrastı veya DIC işlevini de kullanabilir.